Koszyk jest pusty.
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Zastrzeżenia prawne
Błąd
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy Serwis Internetowy (zwany dalej Serwisem) jest umieszczony w domenie galeriapapieru.pl, której pełnoprawnym właścicielem jest Argo S.A. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przekazane osobom trzecim są zastrzeżone dla Argo S.A. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Serwis, w całości lub części, nie może być w celach komercyjnych kopiowany, modyfikowany lub też w inny sposób wykorzystywany bez uzyskania pisemnej zgody Argo S.A.

Argo S.A. zamieszcza w Serwisie odsyłacze do innych stron internetowych, skąd mogą pochodzić niektóre treści i informacje zamieszczone w Serwisie. Argo S.A. nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności ich treść, obraz i dźwięk.

Niniejszy Serwis ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji, związanych z produktami dostępnymi w sieci sprzedaży Argo S.A. oraz działalnością prowadzoną przez Argo S.A.

Argo S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność, aktualność oraz kompletność. Argo S.A. nie świadczy poprzez Serwis usług i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania przez użytkowników Serwisu jakichkolwiek informacji w nim zawartych, w szczególności nie odpowiada za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w Serwisie. Przed podjęciem takich działań zaleca się kontakt z Argo S.A.

Niektóre nazwy i znaki towarowe umieszczone w Serwisie w celach informacyjnych są zastrzeżone i należą do ich prawnych właścicieli.